รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
38 hour
อายุคอร์สเรียน
180 วัน

เกี่ยวกับเรา

Profile

อ.ณัฐวุฒิ ขานภูเขียว (ครูณัฐ)

เจ้าของโรงเรียนกวดวิชาอาจารย์ณัฐวุฒิ (Gifted Math) จบการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต เอกคณิตศาสตร์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ทั้งพื้นฐานและแข่งขัน มีผลงานด้านการแต่งหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ Gifted Math ระดับ ประถม/มัธยมต้น/มัธยมปลาย ติวนักเรียนสอบเข้า ม.1 / ม.4 โรงเรียนชั้นนำ อาทิเช่น สาธิตฯปทุมวัน/รร.สวนกุหลาบ Gifted/รร.สตรีวิทยา Gifted/รร.เตรียมอุดมฯ/รร.มหิดลฯ เป็นต้น ติวนักเรียนสอบแข่งขันสนามต่าง ๆ อาทิเช่น เหรียญทอง IMSO 13 / เหรียญทอง สสวท.คณิตศาสตร์ / เหรียญทอง สพฐ. คณิตศาสตร์ รอบระดับประเทศ / สิรินธร เป็นต้น

Pre Olympic Math 1

เรียนออนไลน์

เนื้อหาเป็นกลุ่มของพีชคณิตประถมจนถึงม.ตัน ประกอบด้วย 

1. ทฤษฎีจำนวน

2.เศษส่วนและทศนิยม แบบประยุกต์ 

3.ลำดับและอนุกรม 

4.พหุนามและการแยกตัวประกอบของพหุนาม

5.เลขยกกำลังและรากที่ 2 

6.อัตราส่วนและร้อยละ 

ความต้องการในการเรียนคอร์สนี้

ต้องการให้นักเรียนมีพื้นฐานที่ดี ในด้านของพีชคณิตประถมและม.ต้น

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนคอร์สนี้

หลักการและเทคนิคของแต่ละเรื่อง

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

น้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวเพื่อลงสนามสอบแข่งขันด้านคณิตศาสตร์และสอบเข้า ม.1 น้อง ๆ ที่เรียนรู้แบบเกินระดับมาพอสมควร หรือผ่านคอร์ส Fundamental Math 1 จนจบ Advanced Math 3 แล้ว 

4,000 บาท38 ชั่วโมง

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง