รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
48 hour
อายุคอร์สเรียน
180 วัน

เกี่ยวกับเรา

Profile

อ.ณัฐวุฒิ ขานภูเขียว (ครูณัฐ)

เจ้าของโรงเรียนกวดวิชาอาจารย์ณัฐวุฒิ (Gifted Math) จบการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต เอกคณิตศาสตร์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ทั้งพื้นฐานและแข่งขัน มีผลงานด้านการแต่งหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ Gifted Math ระดับ ประถม/มัธยมต้น/มัธยมปลาย ติวนักเรียนสอบเข้า ม.1 / ม.4 โรงเรียนชั้นนำ อาทิเช่น สาธิตฯปทุมวัน/รร.สวนกุหลาบ Gifted/รร.สตรีวิทยา Gifted/รร.เตรียมอุดมฯ/รร.มหิดลฯ เป็นต้น ติวนักเรียนสอบแข่งขันสนามต่าง ๆ อาทิเช่น เหรียญทอง IMSO 13 / เหรียญทอง สสวท.คณิตศาสตร์ / เหรียญทอง สพฐ. คณิตศาสตร์ รอบระดับประเทศ / สิรินธร เป็นต้น

Pre Olympic Math 2

เรียนออนไลน์

เนื้อหาเป็นกลุ่มของเรขาคณิตประถมจนถึงม.ตัน ประกอบด้วย 

1. โจทย์ปัญา 

2.ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิต 

3.พื้นที่รูปเรขาคณิต  

4.ทฤษฎีบทปีทาโกรัส 

5.สามเหลี่ยมคล้าย 

6.ความเท่ากันทุกประการ 

7.ทฤษฎีบทของวงกลม 

8.ปริมาตรและพื้นที่ผิว

ความต้องการในการเรียนคอร์สนี้

ต้องการให้นักเรียนมีพื้นฐานที่ดี ในด้านของโจทย์ปัญหาทุกรูปแบบและเรขาคณิต

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนคอร์สนี้

วิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ทุกรูปแบบและได้สูตรเรขาคณิตในแต่ละรูปแบบ การมองรูป เทคนิคในการทำโจทย์เรขาที่ว่ายากให้ง่ายขึ้น

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

น้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวเพื่อลงสนามสอบแข่งขันด้านคณิตศาสตร์และสอบเข้า ม.1 น้อง ๆ ที่เรียนรู้แบบเกินระดับมาพอสมควร หรือผ่านคอร์ส Fundamental Math 1 จนจบ Advanced Math 3 แล้ว 

4,000 บาท48 ชั่วโมง

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง